Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

SKR lanserar fredsdokument

I dag, på internationella böndagen för fred och FN:s internationella fredsdag, inbjuder Sveriges Kristna Råd, SKR, till lanseringen av dokumentet ”Fred – detta vill kyrkorna i Sverige”. Mötet hålls klockan 15.00 i S:ta Eugenia kyrka i centrala Stockholm.

SKR vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa och dokumentet har framtagits på uppdrag av SKR:s styrelse. Här lyfts flera olika aspekter av fred fram. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer, menar man, och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbete. Dokumentet riktar sig också till politiker och makthavare i vårt land med konkreta krav på steg mot rättvis fred.
Mellan 15.00 och 17.00 i eftermiddagar anordnas ett seminarium kring dokumentet, där Anders Mellbourn fugnerar moderator. Medverkande är bland andra Mehmet Kaplan, Alice Bah Kuhnke, Maj-Britt Theorin och Karin Wiborn.
Klockan 18.00 följer en fredsgudstjänst.