Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

SKR kartlägger hatbrott mot kristna i Sverige

Sveriges Kristna Råd, SKR, vänder sig nu till kyrkor och samfund i Sverige med en enkät för att kartlägga omfattningen av hatbrott mot kristna i Sverige. Enkätsvaren ska vara inne senast 8 september.