Nationell bönedag 22 november Läs mer

SKR håller årsmöte i Linköping

I dag inleds SKR:s, Sveriges kristna råds, årsmöte. Mötet hålls i Missionskyrkan i Linköping och avslutas i morgon eftermiddag med en halvdag på Nya Slottet Bjärka-Säby. Drygt 100 representanter för SKR:s 28 medlemskyrkor möts till förhandlingar, seminarier, samvaro, fest och gudstjänstfirande.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, med genomgång av de två senaste årens verksamhet och framåtsyftande beslut kring verksamhet och budget, innehåller årsmötet också några seminariepass.
Det första hålls i eftermiddag och handlar om Kyrkorna, media och politiken. Då medverkar Dan Svanell, ordförande i Immanuelskyrkan i Stockholm och nybliven presschef hos socialdemokraterna.
I morgon hålls ett seminariepass om religionsmöten, som efter en gemensam inledning delas upp i fyra delseminarier. Det handlar om religion och skola, om fred och försoning i Mellanöstern och i Sverige, om att slå följe med den kristna minoriteten i det heliga landet och om äktenskap där religioner möts.
I morgon eftermiddag åker alla årsmötesdeltagarna till Nya Slottet Bjärka-Säby, som ägs av pingstförsamlingen i Linköping. Där kommer deltagarna efter lunch att få en presentation av Bjärka-Säbys historia och nuvarande verksamhet, samt delta i en gudstjänst, som också blir årsmötets avslutning.