Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Skolkyrkoforum startar i dag

I dag inleds årets skolkyrkoforum, som hålls i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Det handlar om en ekumenisk mötesplats och ett fortbildningstillfälle för de som jobbar i skolan och i kyrkan. Syftet med konferensen är att ge ökad kunskap och beredskap att se och möta barn och ungdomar i skolan och i samhället.

Skolkyrkoforum pågår i tre dagar och innehåller en rad olika samlingar. Bland annat finns det en rad olika seminarier och workshops för deltagarna att välja mellan. De kan till exempel handla om kommunikation, bibeläventyret, kristna skolgrupper, kill- och tjejgrupper, om relationer, kris och sorg, mobbning, självbild och psykisk hälsa och om ungdomar och internet.

Lars Johansson, lärare på Örebro teologiska högskola, finns med och föreläser på torsdag förmiddag om det andliga sökandet hur kyrkan svarar upp mot det.
I kväll hålls en debattkväll då skola och kyrka och morgondagens skola och kristen närvaro på skolorna bland annat diskuteras. I panelen ingår politiker, skolfolk och biskop Tuulikki Koivunen Bylund. Moderator är Ulf Boa Eklund.
Skolkyrkoforum arrangeras av Sveriges kristna råd, Bilda, Sensus, Svenska kyrkan och Salt.