Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Seminarium om svenska pingstvänner och USA

Institutet för pentekostala studier, IPS, inbjuder den 27 oktober till ett seminarium om relationerna mellan svenska pingstvänner och USA med titeln ”Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago?”.