Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Seminarium om kyrkorna och klimatet

I dag inbjuder Sveriges kristna råds klimatarbetsgrupp till ett seminarium om kyrkorna och klimatfrågorna. Seminariet hålls i Immanuelskyrkan i Stockholm mellan klockan 9 och 16.

Under förmiddagen kommer Sveriges kristna råds styrelse att delta i seminariet och på eftermiddagen anknyter programmet delvis till den EU-konferens som just hållits om hålbara städer och byggande.
Det blir också information om kyrkornas närvaro i FN:s klimatmöte i Köpenhamn, om det ekumeniska Europamiljönätverket ECEN och om operation NOAH i Storbritannien.