Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Seminarium om kyrkans röst i Mellanöstern och Nordafrika

Hur kan kyrkan använda sin röst för att påverka situationen för mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika? Det är huvudfrågan under det seminarium, som inleds på Kaggeholms slott i dag och pågår till fredag.

Seminariet är en del av ett projekt, som finansieras av PMU, där målet är att höja kapaciteten hos de involverade organisationerna och kyrkan i förmågan att höja sin röst i samhällsdebatten. Projektet är ett samarbete mellan Pingstförsamlingen i Timrå och Ibrahimia Media Center i Alexandria, Egypten.
Kaggeholm media är praktisk anordnare av seminariet och står tillsammans med Ibra Media för medieutbildningskompetensen i projektet.
Deltagarna i seminariet representerar elva olika kyrkor och organisationer från Egypten, Algeriet, Sudan, Mauretanien, Marocko, Jordanien och Israel/Palestina, svenska kyrkor som är engagerade i missionsarbete i Mellanöstern och Nordafrika samt svenska organisationer från det civila samhället aktiva i opinionsbildning för mänskliga rättigheter.
Under dagarna kommer rapporter om situationen för kyrkorna i söder att presenteras och diskussioner föra s i mindre grupper och olika talare kommer att utmana deltagarna kring frågor om hur svenska kyrkor kan spela en roll i utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, hur de kan stödja sina systerkyrkor i regionen, vilken betydelse opinionsbildning i Sverige kan ha och hur oroligheterna i regionen förändrat villkor för yttrandefriheten.
Seminariet inleds med en middag i kväll och sedan följer två fullspäckade dagar fyllda av bibelstudier, rapporter, utmaningar och diskussioner.
I morgon medverkar bland andra Katherine Cash från Svenska Missionsrådet som kommer att tala om religions- och yttrandefrihetsfrågor, Daniel Grahn, publisher på Dagen, som kommer att förklara hur Dagen arbetat med opinionsbildning för kristna irakiska flyktingar och Torbjörn Stolpe, opinionsbildare och medieutbildare , som kommer att tala om svenska kyrkors roll i opinionsbildningsfrågor.
Seminariet hålls på engelska med möjligheter till översättning till arabiska och svenska.