Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Seminarium om könsstympning

I dag står PMU värd för ett seminarium om kvinnlig könsstympning i Afrika med speciellt fokus på masajer i Kenya. Seminariet hålls i Pingsthuset i Flemingsberg.

Talare vid seminariet är Jane Lanoi Parmuat från Kenya. Hon är masaj och har i flera år arbetat tillsammans med Free Pentecostal Fellowship i Kenya med att avskaffa kvinnlig könsstympning och för att höja masajkvinnors status i Kenya.
Hon har en egen intressant livsberättelse utifrån vad som hände i byn när hennes pappa bestämde att hans döttrar inte skulle utsättas för den traditionella könsstympningen.
Bland annat innebar det mobbning, utanförskap och förutsägelser om att hans döttrar aldrig skulle bli gifta, få söner och så vidare. Men i dag är Lanoi gift har har tre söner.
Hon studerar för närvarande med sikte på en doktorsavhandling inom jämställdhet och könsstympning.
Seminariespråket är engelska. Seminariet pågår mellan 9 och 11.30.

Fotnot: På söndag medverkar Lanoi Parmuat och hennes man Johnson också på förmiddagsgudstjänsten i Botkyrka pingstförsamling.