Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Seminarium om forskning och självreflektion i Pingst

”Forskning och självreflektion i Pingströrelsen” är ämnet för ett öppet seminarium som hålls den 28 oktober i Pingsthuset i Flemingsberg. Radio- och tv-journalisten Kajsa Norell, forskaren och läraren Nils-Eije Stävare och pastorn, författaren och journalisten Daniel Wärn medverkar.

Själva seminariet , som kommer att pågå mellan 10 och 16, är gratis, men deltagarna får betala 100 kronor för mat och fika och därför krävs anmälan om deltagande senast 21 oktober. Den görs till magnus.wahlstrom@pingst.se
Journalisten Kajsa Norell, verksam vid Sveriges Radio, kommer att reflektera omkring sina erfarenheter från grävande i pingströrelsekällor, både i Sverige och Brasilien. Hon kommer nu i höst ut med boken Halleljua Brasilien, som handlar om pingströrelsen i Brasilien och de svenska personer som var med och formade denna i början av 1900-talet.
Nils-Eije Stävare, som 2008 disputerade med en avhandling om Georg Gustafsson, kommer att bidra med en reflektion kring hur synen på forskning om Pingströrelsen förändrats i den akademiska världen.
Daniel Wärn, som bland annat varit redaktör för Evangelii Härold och för pingströrelsesidorna i det ekumeniska veckomagasinet Petrus, kommer att bidra med en reflektion utifrån ett inifrånperspektiv, både som församlingsledare och som journalist.
Under dagen kommer det också att finnas utrymme för samtal utifrån ett material som skickas ut inför seminariet till dem, som anmäler deltagande. Materialet är en sammanställning av de reaktioner som framkommit i tidningar och tidskrifter kring flera av de större forskningsarbeten som gjorts inom Pingströrelsen.