Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Seminarier om Etiopien och DR Kongo

Sveriges Kristna Råd anordnar med stöd av Europeiska Flyktingfonden seminarier för personal på migrationsverket och migrationsdomstolarna och andra intresserade med syftet att förbättra landinformationskunskapen.

I början av veckan hölls två seminarier omkring Etiopien i Stockholm och Malmö och den 9 och 10 september blir det seminarier om DR Kongo i Göteborg och Stockholm.
Även organisationer och personer som jobbar med asylfrågor kan ha nytta av de här seminarierna. Förutom föreläsningar innehåller dagarna ett fallstudium från ett verkligt asylärende där landinformation varit avgörande och dagarna avslutas med panelsamtal.
Mer information finns på www.skr.org