Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Seminariedag för styrelseledamöter

Styrelseledamöter, kassörer och löneadministratörer från landets pingstförsamlingar är målgruppen då Pingst – fria församlingar i samverkan tillsammans med Pingstförsamlingarnas Pensionsstiftelse inbjuder till seminarium i Pingsthuset i Flemingsberg lördagen den 21 november.

Under seminariedagen, som inleds 9:30 och pågår fram till 16:30 kommer framför allt tre ämnen att avhandlas.
Det första handlar om innebörden av att ha ett kollektivavtal. De flesta av landets pingstförsamlingar har tecknat kollektivavtal och under samlingen kommer både Arbetsgivaralliansen och SKTF ge sin syn på vad avtalet betyder för församlingarna.
Dagens andra ämnesområde är skattefrågor. Flera viktiga skattefrågor är under utredning och information om detta kommer att ges, det handlar till exempel om momsfrågor, nya skatteregler för stiftelser och ideella organisationer samt avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.
Dessutom kommer tid att ägnas åt aktuella frågor för utlandsarbetare. Seminariet kommer att gå igenom försäkringsmomenten för utlandsarbetare i stort och lägga särskild tid åt frågor runt pensioner med mera för dem som arbetar i EU-länder.
Inbjudan till seminariet kommer att gå ut till församlingsstyrelserna per brev.
Kostnaden för seminariet är 100 kronor och då ingår förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe.