Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Satsning på trygg församling

I september inleder Pingst en satsning på utbildningsdagar på temat Trygg församling. Det handlar bland annat om att förhindra övergrepp.

Trygg Församling, som satsningen kallas, vill vara en vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.
Under kursdagarna som arrangeras av Pingst och Pingst Ung i samarbete med Bilda och I Trygga Händer, används bland annat materialet I Trygga Händer som är framtaget av Frälsningsarmén.
Målsättningen är att ge kursdeltagarna redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kursintyg.
Utbildningen innehåller undervisning kring Policy för en trygg församling, Handlingsplan för en trygg församling, Krisplan vid övergrepp, Anmälningsplikt, Etisk tystnadsplikt och Principer vid rekrytering.
För undervisningen svarar Marina Andersson och Daniel Bergfors.
Utbildningsdagarna hålls i Pingstkyrkan Linköping, 19 september,  Pingstkyrkan Västra Frölunda, 3 oktober, Pingstkyrkan Mullsjö, 17 oktober,  Pingstkyrkan Härnösand, 7 november, Hedvigslundskyrkan Gävle, 14 november, och i  Europaporten Malmö, 16 januari 2016.
Varje utbildningsdag pågår mellan 10 och 16 och kostar 250 kronor per deltagare. Då ingår fika, lunch samt kursmaterial.
För frågor och anmälan kontakta info@tillsammans.pingst.se eller ring Anne Collén, 08-619 25 49.