Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Sång värderas högt – bildkonst lågt

Musik och sång värderas högt, övriga konstarter lågt. Det visar den enkätundersökning, som Samuel Hector, projektledare för Pingst Kreativ, gjort för att mäta den kreativa temperaturen i landets pingstförsamlingar.

De kreativa zonerna på konferenserna Nyhem och Lappis lockade många, framför allt ungdomar. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND