Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Sänd fokuserar på onådda folk

I dag börjar årets missionskonferens Sänd. Den hålls i Pingstkyrkan Arken, Värnamo, och fokuserar i år på att nå de onådda folken.

Konferensens mål är att ta konkreta steg mot att nå de minst nådda och mest utsatta människorna i världen, de som ännu inte hört vem Jesus är. Förhoppningen är att orden i Apostlagärningarna 1:8 ”Men När den helige Ande kommer över er, kommer ni att få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”, ska få bli verklighet i enskildas, i församlingars och i hela rörelsens liv och arbete.
Konferensen riktar sig till alla som är nyfikna på mission, vill lära sig mer och träffa människor som kan inspirera till missionsinsatser. Men också till församlingsledare, missionsledningar, ungdomspastorer och andra som kan vara med och bidra till att enskilda församlingars missionsarbete kopplar samman med det gemensamma arbetet.
Ibra och PMU inbjuder till en förkonferens i eftermiddag i anslutning till den stora konferensen.
För mer information om konferensen här