Samtalskväll i Smyrna Göteborg

Varför upplever så många en känsla av tomhet trots välstånd och trygghet? Det är utgångspunkten för kvällens samling i Smyrnakyrkan i Göteborg, då författaren och pastorn Tomas Sjödin för ett samtal med den norske prästen och författaren Per Arne Dahl.

Samlingen, som kostar 50 kronor att delta i, inleds klockan 19.00 och pågår till 22.00. Under kvällen, som sker i samarbete med Bilda och Libris förlag bjuds också på förfriskningar och musik.
Utgångspunkten för samtalet är Per Arne Dahls bok ”Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra?” Är priset för vår välfärd kanske för högt? Hur ska vi handskas med känslan av att inte räcka till och att inte hinna med.
Under kvällen kommer också innehållet i Dahls alldeles färska bok ”Något att hoppas på när det värsta har hänt” att behandlas. Den boken är skriven i efterdyningarna av händelserna i Oslo och på Utöya den 22 juli förra året.