Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Samtalsdag om framtidens mission

Den framtida strukturen för svensk pingstmission är ämnet när Daniel Alm idag möter föreståndare i pingstförsamlingarna till en samtalsdag i Södertörnkyrkan i Huddinge.

Dagen anordnas i anslutning till helgens missionskonferens, Pingst Mission, som hålls på samma plats.
-Jag vill möta rörelsens föreståndare för samtal om den framtida strukturen för svensk pingstmission. Just nu arbetar vi med de fyra huvudområdena: de minst nådda, de mest utsatta, missionärerna från Sverige och relationerna i världen. Vi tänker oss dessa fyra områden för att stötta församlingarnas mission.
För deltagande i samtalsdagen krävs föranmälan.