Samtalsdag om diakoni och omsorg

Vad är diakoni och omsorg? Det är frågor som kommer att behandlas på en samtalsdag i Deje på lördag. Temat för dagen är ”Hoppets bärare – om diakoni och omsorg”.

Samtalsdagen hålls i Pingstkyrkan i Deje mellan klockan 11.00 och 16.00 på lördag 28 februari och den som vill vara med ska anmäla sig senast i dag.
Curt Karlsson från Viebäcks folkhögskola i Nässjö och ledamot i styrgruppen för Diakoni Pingst är dagens inbjudna talare. Han kommer att dela med sig tankar om omsorg och diakoni, vad det innebär och hur församlingens och den enskildes kallelse och uppdrag inom detta område ser ut och hur man kan jobba vidare med.