Samtalsdag kring neuropsykiatrisk diagnos

Den 1 april hålls en samling i Botkyrka pingstkyrka med samtal kring neuropsykiatrisk diagnos och församlingen.

Att vara anhörig till någon som har en neuropsykiatrisk diagnos kan vara en utmaning, även om man finns i en församling. Tillsammans inbjuder därför till en samtalseftermiddag kring detta, med möjligheter att dela erfarenheter med andra som är i samma situation.
Om intresse finns kan resultatet av samlingen bli ett nytt nätverk och eventuellt fler träffar.
Samlingen inleds klockan 12.00 med lunch och beräknas pågå till 16.00.
Deltagande kräver föranmälan till Anne Collén, projektledare för Tillsammans. Antingen via mejl anne.collen@pingst.se eller på telefon 0704192523
Kostnaden för att delta är 75 kronor.