Samtal om mission i dag

I dag hålls en missionskonferens i Filadelfiakyrkan i Stockholm, då samtal om framtiden för svensk pingstmission kommer att föras.

Ämnen som kommer att diskuteras är till exempel missionsutbildningar, en satsning på ungdomspastorer och inspiration för en ny generation, regionråd och en strategi för storstadsmission.
Många nya satsningar är på gång kring mission och en del nya förslag på strukturer för vision, strategi och samordning finns framme för samtal och beslut. Målsättningen är att skapa de allra bästa förutsättningarna för en ny missionsvåg från vårt land och rörelse.
Inbjudan har gått ut till församlingsrepresentanter, regionråd, land-AU, missionsråd, missionärer och pastorer.