Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Samtal om medlemskap, församlingssyn och pastorer

I dag inbjuder Teologiska nätverket tillsammans med Pingst – fria församlingar till en samtalsdag omkring några brännande frågor. Vad är en församling? Vem får vara med? Vem är pastor i pingströrelsen? Det är frågorna som står på agendan. Samtalsdagen hålls på Pingsthuset i Flemingsberg, men kommer också att gå att följa via webben.

Den som vill vara med på Pingsthuset i dag måste ha föranmält sig. Inbjudan har framför allt riktat sig till församlingsledare.

Samlingen inleds klockan 10.00 och kommer att pågå fram till 16.00. Under dagen serveras lunch och fika till anmälda till ett pris av 120 kronor.
De olika frågorna kommer att introduceras genom inledningsanföranden och därefter följer samtalet. Under dagen är det möjligt att mejla in frågor direkt till samlingen via fragor@pingst.se. Den som vill kan också delta i ett diskussionsforum här på webben kring dagens samtalsfrågor.
Intresset för de här frågeställningarna är stort, det visade sig inte minst då de var uppe till diskussion på föreståndardagarna i Uppsala i höstas.

Dagens samtalsdag är ett led i den process av utredning och samtal omkring olika frågor som just nu pågår i Pingströrelsen.