Bilden från SVT:s program om vägbygget i Sydsudan. Att röja en väg. FOTO: SVT

Bilden från SVT:s program om vägbygget i Sydsudan. Att röja en väg. FOTO: SVT

Samtal om fred i Sydsudan

I dag inleds i samling i Sydsudan, där representanter från svenska pingstförsamlingar och organisationer som MAF, IAS, PMU och Erikshjälpen möter partners från Sydsudan och regionen däromkring. Syftet är att föra samtal om hur man kan skapa förändring och fred i Sydsudans sydöstra hörn.

Temat för samlingen, som pågår till och med 25 februari, är ”Vår roll i freds- och försoningsarbetet i Ateker”. Deltagarna kommer att diskutera kyrkans roll i att bygga fred i området, men också hur man bäst kan arbeta med utveckling av området.
Dialog med myndigheterna på plats ingår i programmet.
Resan arrangeras av Jönköping Pingst och är en uppföljning av insatser som bland annat PMU varit medfinansiär till, som hälsoinsatser, vägbygge och matdistribution i Lotimor.