Samtal om dop och medlemskap

I dag hålls den första av tre regionala pastorsdagar då samtal kring dop och medlemskap kommer att föras.

I dag hålls samlingen i Filadelfiakyrkan i Stockholm, den 22 februari i Pingstkyrkan i Umeå och sedan i Pingstkyrkan i Jönköping den 1 mars.
Under dagarna kommer frågor kring dop och medlemskap i pingstförsamlingar samtalas om och studeras på olika sätt. Dagarna har bland annat tillkommit utifrån den debatt som först i tidningar och bloggosfären omkring detta.
Frågorna var även uppe på pastorskonferensen i början av januari.
Ä För ungefär fem år sedan började vi prata om de här sakerna, sa Pelle Hörnmark vid det tillfället och förklarade att det upptäcktes ett behov av samtal.
Efter flera samtal, bland annat med olika samfund och även med internationella pingströrelser, konstaterade man 2010 att behoven inte var desamma över allt. En del församlingar var på väg att förändra sin definition av medlemskap, medan andra var nöjda med hur det var.
Sedan dess har en grupp bestående av sju församlingar fortsatt samtalen för att försöka hjälpa varandra i hur man ska tänka i frågan: Vad som är grund för medlemskap i en svensk pingstförsamling.
Och det är det de regionala samtalsdagarna också kommer att fokusera på.