Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!
För att minska risken för spridning av Corona-viruset Covid-19 har regeringen beslutat att förbjuda samlingar med fler än 50 deltagare. Beslutet gäller från 29 mars 2020 och tills vidare.

För att minska risken för spridning av Corona-viruset Covid-19 har regeringen beslutat att förbjuda samlingar med fler än 50 deltagare. Beslutet gäller från 29 mars 2020 och tills vidare.

Samlingar med fler än 50 förbjuds

Regeringen har beslutat att förbjuda alla slags sammankomster med fler än 50 personer närvarande. Förbudet träder i kraft från och med söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.

Beslutet fattades idag, 27 mars, och innebär ytterligare ett led i bekämpningen av Covid-19-viruset och är i linje med Folkhälsoinstitutets rekommendationer.
Den 11 mars beslöt regeringen att samlingar med fler än 500 personer inte skulle vara tillåtna. Dagens beslut innebär alltså en stark skärpning av förbudet.
Det gäller utan undantag och omfattar även bröllops- och examensfester, och begravningar.
Det är ett förbud som kommer att påverka så gott som alla kyrkor och församlingar runt om i Sverige.