Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Samling kring smågruppens betydelse

I dag hålls en samling i Malmö med fokus på smågruppens utmaningar och möjligheter. Temat för dagen är Smågrupper som ger liv.

Konferensen arrangeras av Malmös pingstförsamling Europaporten, Hyllie Park-kyrkan och Wesleykyrkan på Limhamn i samarbete med Bilda. Samlingen hålls i Europaporten. Under dagen hålls både storseminarier och mindre seminarier omkring olika ämnen, som har med smågrupper att göra; exempelvis tonårsgrupper, multietniska grupper och grupper med växtvärk.
Deltagande i konferensen kräver att föranmälan gjorts.