Pingst Pastor 13 januari Läs mer
Bilden är från Royal Rangers sommarläger 2016.

Bilden är från Royal Rangers sommarläger 2016.

Samling för kristna scoutledare

Den här helgen anordnas en ekumenisk helg för scoutledare, som vill arbeta på kristen grund. Samlingen hålls i Nyhem i Mullsjö kommun.

På programmet står storsamlingar, workshops, gudstjänst och andakter, lägerbål och kafé. Under dessa dagar möts ledare från olika scouttraditioner.
Arrangörer är SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom, Royal Rangers, Frälsningsarméns ungdomsförbund, Sjundedags Adventistsamfundet, Equmenia Scout och Salt, Barn och Ungdom i EFS.