Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Så vann Lewi Pethrus respekt för Pingströrelsen

I dag är det 40 år sedan Lewi Pethrus, Pingströrelsens förgrundsgestalt i Sverige, avled. I en artikel i Svenska Dagbladet i dag skriver teologie doktor Joel Halldorf om hur Lewi Pethrus vann respekt för Pingströrelsen.