Rysk pingstbiskop på Sverigebesök

Pingsts Internationellts Regionråd för Eurasien och Land-au för Ryssland anordnar idag en samtals- och informationsdag om Ryssland. Syftet är att kunna göra ett bättre avstamp för förbön och framtida insatser för Öst. På plats finns ryska pingstunionens biskop Vassilij Jevtjik.

Landkonsultationen, som samlingen formellt är, hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm idag mellan 10 och 14.30.
Pingstunionens biskop, vice president och ledaren för de ryska pingstförsamlingarnas sociala arbete, Vassilij Jevtjik, delar i dagen och kommer inledningsvis att hålla en föredragning om situationen i Ryssland.
Under dagen kommer det att bli tid för samtal kring detta, samt information om bland annat bibelskolor för minoritetsfolk, ledarträning för kvinnor, samt missionsutmaningar bland onådda folkgrupper.