Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Rumänsk pingstförsamling i Hässleholm

I dag invigs Sveriges första rumänska pingstförsamling. Då flyttar församlingen Poarta cerului, Himlens port, in i nya lokaler på garnisonsområdet i Hässleholm.

Den rumänska Pingstkyrkan i Hässleholm grundades av sju familjer år 2004. Fram tills nu har de haft sin verksamhet i EFS-kyrkan Västerkyrkan. Församlingen har idag 47 vuxna medlemmar och ett 40-tal barn. Ordförande och pastor i församlingen är Adrian Bora. Han kommer att hålla i gudstjänsten som hålls under invigningen på söndag. Hans son Daniel är verksamhetsansvarig och församlingsledare.
Runt omkring Hässleholm bor minst 6 000 rumäner. Totalt i Sverige finns 25 000 med rumänska som sitt förstaspråk, varav de flesta bor i södra Sverige.
– Några av oss var tidigare medlemmar i pingstkyrkan och valde att bilda en rumänsk pingstförsamling eftersom vi har märkt att det är lättare att nå de som talar rumänska om vi kommer från en rumänsk pingstförsamling, säger Daniel Bora till tidningen Dagen.
En stor grupp rumäner finns kvar i pingstförsamlingen i Hässleholm, i antal är de nästan lika många som i den rumänska församlingen.
På invigningsgudstjänsten kommer bland andra ordföranden för den rumänska pingstunionen, Rivis Tivei, att vara med. Det blir hans första besök i Sverige och han predikar i gudstjänsten. Den rumänska pingstförsamlingen i Hässleholm tillhör den rumänska pingstunionen. Pingströrelsen i Rumänien är Europas största med cirka 600 000 medlemmar.