Tigleth Malkey blir från och med i vår riksevangelist inom Pingst. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Tigleth Malkey blir från och med i vår riksevangelist inom Pingst. FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

Riksevangelist för Pingst

Tigleth Malkey går från och med i vår in i en helt ny tjänst som riksevangelist inom PIngst. Han kommer att stå till förfogande för de församlingar som så önskar.

Tigleth Malkey arbetar sedan tidigare som pastor inom Hillsong, något han kommer att fortsätta med, men nu på halvtid. Den övriga tiden står han alltså till förfogande för mötesbesök i de församlingar som så önskar.
Ett besök från den nya riksevangelisten är tänkt att både gynna den lokala församlingar och träna lärjungar. Tiglety Malkey refererar till det engelska ordet revival, det vi på svenska kallar väckelse, och säger att det är till för Kristi kropp, att Guds folk ska vakna.
Tigleth Malkey och hans nya uppdrag presenterades för landets pingstpastorer under den här veckans konferens i Stockholm.