Resa för ökat missionsintresse bland unga

I oktober 2014 arrangerar Pingst, PMU, Ibra och Pingst ung en resa för ungdomspastorer till Egypten och Etiopien. Resan är ett led i satsningen på att öka intresset för mission bland unga.

Under resan kommer deltagarna att få möta troende i de båda länderna och lära känna dem i deras hemmiljö och arbete och de villkor de arbetar under.
Förhoppningen är att det inte bara ska bli en resa till två länder långt bort från Sverige utan också en inre resa, där hjärtan väcks för att vara med och kämpa för frihet, upprättelse och försoning.
Varje resenär utmanas att innan resan reflektera över sin egen relation till missionsuppdraget, sin församlings missionsarbete och tillsammans med sitt missionsråd söka vägar framåt för yngre att engageras i missionsuppdraget.
Resan äger rum mellan 6 och 16 oktober 2014 och det finns plats för 42 pastorer.
Pelle Hörnmark, Jacob Frankner, Niclas Lindgren och Pontus Fridolfsson  är några av dem som ingår i reseledningen. Mer information och anmälningsmöjligheter finns på www.pingstung.se