Remisstiden om Skolverkets förslag om slopad kristendom går ut på fredag

Skolverket planerar att stryka viktiga formuleringar om kristendomen inom religionskunskapen i den kommande kursplanen för religionsämnet. Fram till och med fredag är det möjligt att skicka in reaktioner till Skolverket angående detta.

Reaktioner från remissinstanser, kyrkor och enskilda kan komma att avgöra frågan. Svenska Evangeliska Alliansen, SEA, uppmanar nu sina medlemmar, varav Pingst är en, att reagera mot den här förändringen. SEA servar till och med med en länk på sin hemsida, där det finns förslag på formulering av en sådan spontanremisser och adresser till Skolverket. Adressen dit är: http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=43&oid=44961
Skolverket föreslår att följande avsnitt ska bort angående kristendomen: ”En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur.”
”Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider.”
Pingst – fria församlingar i samverkan har skickat en remiss i ärendet till Skolverket, liksom flera enskilda pingstförsamlingar.