Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Religiös närvaro vid ceremoni i Stadshuset

Representanter från Sveriges interreligiösa råd närvarar vid dagens ceremoni vid Stadshuset. Sveriges kristna råd representeras av t f generalsekreterare Olle Kristenson. I eftermiddag hålls även en interreligiös minnesstund vid Sergels torg.

 

Statsministern har utlyst en nationell tyst minut måndag den 10 april klockan 12.00 för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm i fredags. Stockholms stad arrangerar i anslutning till det en ceremoni i Stadshusparken, där representanter från offentliga Sverige närvarar.
Fem representanter från olika religioner är inbjudna via Sveriges Interreligiösa råd: Olle Kristenson (tf generalsekreterare, Sveriges kristna råd), Trudy Fredriksson (ordförande Sveriges buddhistiska samarbetsråd), Mustafa Setkic (ledamot Sveriges muslimska råd), Aron Verständig (ordförande Judiska centralrådet) och Elias Carlberg (samordnare i Sveriges interreligiösa råd). Statsminister Stefan Löfven är en av dem som ska tala.
Riksdagen representeras av talmannen och vice talmän. Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia, diplomatkåren, kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige deltar. Ceremonin sänds i SVT1.
I eftermiddag klockan 17.00 samlas representanter från olika religioner vid Sergels torg för att hålla en gemensam minnesstund. Kristenheten kommer att representeras av bland annat ärkebiskop Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. Benyamin Atas är en av presidiemedlemmarna i Sveriges kristna råd.
Det interreligiösa rådet har formulerat ett gemensamt upprop med anledning av terrordådet i fredags den 7 april. Det lyder så här:

Fredagens förmodade terrorattack i Stockholm har visat ondskans fega och desperata ansikte. Denna fruktansvärda handling går emot allt vi står för, våra värderingar och våra traditioner.
Attacker av detta slag är utformade för att förstöra vårt samhälle, polarisera och underminera den mångfald av etnicitet, kultur, religion som hör hemma i vårt svenska samhälle.
Våra böner och tankar går till de omkomna, de skadade och de sörjande. I våra böner innesluter vi den personal och de medmänniskor som arbetar på plats och runt om för ett gott och tryggt samhälle. I våra religioner finns en etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda.
Låt också se upp för ryktesspridning och skuldbeläggande och istället tillsammans förenas i det goda.
Representanter för Sveriges interreligiösa råd:
Trudy Fredriksson, Sveriges buddhistiska samarbetsråd
Mustafa Setkic, Sveriges muslimska råd
Maynard Gerber, Judiska centralrådet
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Elias Carlberg, Samordnare i Sveriges interreligiösa råd

Fotnot: Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 25 medlemskyrkor vilka representerar en stor del av Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt. Pingst – fria församlingar i samverkan är en av medlemmarna i SKR.

Bilden är tagen av Erik Thunberg.