Rekordhögt deltagande på Pingst Mission Sänd

Det finns en stark vilja att vinna världen för Gud. Det visade ett rekordhögt deltagande på 500 personer under Pingst Mission Sänd. Många står beredda att göra insatser men det behövs ibland en tydligare startsignal. Det sa pastor Niclas Strindell som framhöll vikten av skärpt vision och kommunikation om mission i våra församlingar.

”Väck passionen i mitt hjärta, låt den välla fram” sjöng lovsångsteamet i Pingstförsamlingen, Robertsfors under Pingst Mission Sänd. Från norr till söder anslöt sig deltagare till en förmiddag präglad av såväl utmaningar som glädjande rapporter om vad Gud gör runtom i världen mitt under pandemin.
Värdar för konferensen var Andreas Svedman, missionsinspiratör för Pingst, Niclas Strindell, pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd och Elisabet Åström, pastor i Pingst Härnösand.

Vikten av att bygga en tro som håller och att leva i bön i en tid när vi måste veta var vi är på väg, framhölls av Emily Samante. Hon är nationell ledare för kvinnodepartementet inom Free Pentecostal Fellowship in Kenya och var huvudtalare.
– Förbli stark i Herren för denna storm kommer att passera, sade hon. Det verk som Gud gjorde före corona det kan han göra nu och kommer att göra igen.

Varje dag når IBRA över fyra miljoner människor med budskapet om Jesus via radio och annan media. Goda nyheter om hur människor kommit till tro och bildat församlingar förmedlades. I Nepal har 200 personer fått träning i media och lärjungaskap. I Turkiet förbereds en mediekampanj och  lärjungaresa online. Längs swahilikusten i Afrika har 10 000 biblar delats ut till upptäckargrupper.

Men behoven av missionsinsatser är fortsatt stort. I seminariet Frontier People Groups berättade Duane Frasier, Joshua Project, att 7400 av världens folkgrupper fortfarande inte har nåtts av evangeliet och i 5000 av dessa grupper är färre än en på 1000 personer kristna. Till de utmaningar han ser hör att mission till allt större del handlar om korttidsinsatser, att allt färre missionärer sänds ut från väst, att lokalt arbete ersätter det globala och att Kina och Indien stänger sina gränser för missionärer.

En enkät som Pingst International gjort visar att 63 procent av de 966 svarande, tycker att mission är viktigt och 70 procent tycker att vi ska fortsätta att sända ut missionärer. Samtidigt är det många av de svarande som inte hört en predikan om mission i sin kyrka på över två år och 14 procent vet inte vad församlingen har för engagemang i andra länder. Bara en procent av våra missionsinsatser går till de minst nådda.

Det behövs ett tydligare fokus på mission runtom i församlingarna, framhöll Niclas Strindell i sin predikan. Om medlemmarna inte vet vad som görs, hur ska de då kunna engagera sig.
– Enkäten visar att många tycker att mission är viktig. Det finns många människor som står beredda men vi är ibland lite otydliga med startsignalen, sade han och framhöll vikten av en stärkt vision och kommunikation.
– Säg inte om er själva att ni är för få eller för små. Guds ord säger att ingenting hindrar Herren från att ge seger genom få lika väl som genom många. Det räcker inte att vi bara når dem här hemma. Vi behöver också gå ut till dem som är långt borta.

Från medarbetare i Bolivia kom rapporten att Gud berör människors hjärtan i den kris som är och nya familjer kommer till församlingarna. Men över 100 pastorer har också mist livet i pandemin och behovet av bön för alla som förlorat någon anhörig är stort.
I Thailand har en församling börjat evangelisera i fängelser. ”Det är ett mirakel för oss att se hur dessa människors hjärtan förändras” berättar de.
I ett distrikt med 197 onådda folkgrupper i Indien, brinner församlingen för att hjälpa leprasjuka och hiv-drabbade varav många söker desperat efter mat. De vill ordna bespisning och skola åt barnen och därefter bygga färdigt sin kyrka.

150 miljoner människor har kastats in i extrem fattigdom på grund av pandemin och det råder akut hunger på många håll berättar PMU:s direktor Niclas Lidgren.
– Kyrkans roll är helt central för att vi ska kunna göra något åt detta, framhöll han.
Ett led i att skapa större engagemang är att i PMU i samarbete med församlingarna bjuder in till digitalt fika; ”Cake for a course”.

Vikten av att uppmuntra unga för mission genom teamresor lyftes fram under konferensen.
– Det var som att se Nya Testamentet i verkligheten. Jag fick ett annat perspektiv på livet och hur det är att vara kristen i ett annat land och min längtan växte efter mission, berättade Joel, som gjort en missionsresa till Tunisien.

Mot slutet av dagen ägnades tid åt bön för alla som är kallade till mission, om kraft, inspiration och vishet.