Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Regionkonferens om socialt företagande

I dag arrangerar Pingst Socialt en regionkonferens i Karlskrona med fokus på församlingarnas roll inom socialt företagande. Under dagen kommer bland annat goda exempel från olika församlingar att presenteras.

Under förmiddagen kommer motiv till varför en församling ska gå in i socialt företagande att diskuteras, liksom vilja möjligheter och begränsningar detta innebär, samt vilka krav som ställs på en aktör inom valfrihetssystemet.
Efter lunch blir det verkstad kring hur det sociala arbete som redan finns i församlingarna kan integreras.