Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Regionkonferens för Västafrika

I kväll inleds regionkonferensen för Västafrika i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Passtor Mitré, ledare för hela pingströrelsen iVästafrika, och pastor Kodjo, ledare för Internationella kassettbibelskolan i regionen är två av talarna.

Regionkonferensen har temat Västafrika i fokus och syftar till att inspirera och motivera för Guds rikes utbredning i Västafrika.
I kväll inleds samlingen med en missionskväll med och för ungdomar och i morgon är hela dagen vikt för undervisning och information. I morgon kväll anordnas också en missionsfest och sedan avslutas konferensen med förmiddagsgudstjänst på söndag, då pastor Mitré predikar.

Fotnot: Under helgen kommer begagnade glasögon att samlas in till Tchad.