Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen
FOTO: LIGHTSTOCK

FOTO: LIGHTSTOCK

Regionala barnledardagar i vår

I mars hålls tre regionala barnledardagar med det ekumeniska nätverket Jesus till barnen som arrangör.

Ledardagarna hålls i Göteborg, 10 mars, i Linköping, 17 mars och i Umeå, 24 mars. Dagarna vänder sig till alla som är verksamma som ledare bland barn i kristna sammanhang.
För mer information om plats och anmälningsförfarande se www.jesustillbarnen.se