Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Regional utbildning för tillväxt

Träning för tillväxt står i fokus under sju regionala utbildningsdagar som ska hållas av Pingst – fria församlingar i samverkan under våren 2010.

Andreas Frankner planerar de regionala utbildningsdagarna om tillväxtfrågor. FOTO: ROBERT GERMUNDSSON