Regional tillväxtdag i Sundsvall

I dag hålls den fjärde av sju regionala utbildningsdagar kring tillväxtfrågor, som Pingst inbjudit till och står som arrangör för. Den hålls i Pingstkyrkan i Sundsvall och riktar sig såväl till anställda som volontärer i Sveriges pingstkyrkor. Närmare 200 personer är anmälda.

Syftet med tillväxtdagarna är att ge inspiration till fortsatt tjänst och möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte.
– De här dagarna har tillkommit som svar på ett behov vi upptäckte vid de regionala dagarna förra vintern, säger pingstföreståndare Pelle Hörnmark.
Andreas Frankner från Malmö är projektledare för de regionala utbildningsdagarna, som tidigare hållits i Hässleholm, Göteborg och Märsta och som nästa lördag hålls i Lycksele och senare i mars i Jönköping samt Örebro.
– Vi sätter fokus på tillväxtfrågor med praktisk träning och undervisning som hjälper församlingen att se fler människor komma till tro på Jesus, bli döpta och en aktiv del av församlingen, säger han.
På programmet står dels gemensamma samlingar och arbete i mindre grupper, så kallade workshops med ämnen som Kyrka för 0-19 år, Fungerande smågrupper i vardagen, Inspirerande söndagsgudstjänster, Ett brinnande socialt engagemang och Dynamisk församlingsledning.
Intresset för de regionala tillväxtdagarna har hittills varit mycket stort och i utvärderingarna har mycket positiva gensvar noterats. Några kommentarer:
”Magnus och Pelles inledning var galet bra!”
”Man vill hem och förändra på alla plan.”
”Jag upplever att Guds Ande manat mig i dag och jag känner en längtan att leva ännu mer för andra människor. Jag känner mig uppmuntrad i min uppgift som ledare.”
”Om vi inte förändrar kommer vi att självdö, men denna dag gav hopp och inspiration att kämpa vidare.”
”Mycket bättre än jag trott, många nya tankar som jag hoppas kan förverkligas.”