Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Regional social konferens i Skellefteå

I dag håller Pingst Socialt en regionkonferens i Pingstkyrkan, Skellefteå. Dagen vänder sig både till de som redan har ett socialt engagemang och de som önskar börja engagera sig för sina medmänniskor.

Konferensen pågår mellan 10 och 17 och har ett digert dagsprogram. Under dagen kommer exempelvis LP-perspektivet och beroendefrågor att behandlas, liksom barnstödsarbete, familjehemsrollen och möjligheter att använda second hand-verksamhet för att stödja människor.
Vad säger Bibeln om socialt engagemang och hur bär sig en församling åt för att ge sig in i socialt företagande är andra frågor på agendan. Under dagen ges också plats åt erfarenhetsutbyte och nätverkande.