Redo för en utmaning

Pingst ung utmanar alla ungdomsarbeten i Pingstsverige att ansluta sig till kampanjen #Ready14” under tre januarifredagar. Tanken är att samma saker ska ske samtidigt på olika platser runt om i Sverige.

Kampanjen sammanlänkas med nyårskonferensen Unite och utgör ett gensvar på konferensens utmaningar. Den första fredagen, 17 januari, har fått temat ready och är tänkt att handla om Kristus och församlingen och om utmaningen att vara redo för tjänst i en tid som handlar om narcissism och självupptagenhet. Pingst ung vill medverka till att unga människor blir mer producenter än konsumenter.
Den andra fredagen, 24 januari, har temat steady och handlar om bön och tillbedjan.
Ä Vi tror att det finns enkraft i de ord som vi gemensamt ber och talar ut och därför kommer vi skicka med en skriven bön, säger Edward Sköllerfalk, verksamhetsansvarig på Pingst ung.
Tredje fredagen, 31 januari, har temat go och ska vara både praktisk och handlingskraftig och användas till att presentera evangelium för nya människor på olika sätt, exempelvis genom en festkväll med mat, ett kreativt ungdomsmöte eller ett sportevent.
Ä Vi vill skapa en känsla av samhörighet oavsett om man befinner sig i ett stort eller litet sammanhang och vi tror att det kan ske nåt stort i vårt land när vi lokalt, regionalt och nationellt talar om samma sak, ber samma bön och lovsjunger samma Gud under samma kvällar, säger Edward Sköllerfalk.
Förhandsinformation har getts via Pingst ungs galor i somras samt på nätverkssamlingarna nu i höst, men mer info finns på pingst ungs hemsida www.pingstung.se