Rapportseminarium om rehabiliteringsarbete

I dag inbjuder PMU Interlife till ett rapportseminarium om närbaserad rehabilitering, eller som man oftast säger CBR, Community Based Rehabilitation. Projektet som på ett särskilt sätt står i fokus under dagen handlar om stöd till individer i Sri Lanka med funktionsnedsättning.

Utvärderingen har tittat på hur en lokal partner i sina insatser har växelverkat med Sri Lankas nationella policy och på vad sätt projektet och dess administration har influerat och bidragit till realiseringen av den nationella policyn.
Lite mer specifikt har utvärderingen tittat på utfallet av projektinsatsen hos människor med funktionsnedsättning, deras familjer och anhöriga och hos statliga och kommunala tjänstemän.
Seminariet hålls på engelska och äger rum i Pingsthuset i Flemingsberg. Det börjar 9:30 och pågår sedan hela dagen fram till 16:30.

Fotnot: Community Based rehabilitation är en modell för att i funktionsnedsattas närmiljö upprätta rehabilitering med stöd av familjer, anhöriga och volontärer. CBR utformades under 80-talet av Världshälsoorganisationen och har sedan dess antagits av många nationer. CBR handlar framför allt om fem huvudkomponenter; hälsa, utbildning, levnadsvillkor, sociala förutsättningar och empowerment.