Pingst Rådslag 2020. Foto: Lucas Burenfjäll

Rådslaget sänds från Solna Pingstförsamling

Den 22 maj är det dags för Pingst Rådslag som även i år blir digitalt. Temat är ”Gå ut!” och värd för dagen är Solna Pingstförsamling.

Pingst Rådslag sänds helt digitalt under en dag. Årets värd är Solna Pingstförsamling och Manuel Henriquez, föreståndare och pastor, ser fram emot dagen.

– Fast vi är begränsade så kan vi ändå samlas, uppmuntra varandra och visa tacksamhet till Herren tillsammans för allt han gjort 2020 trots pandemin, säger Henriquez. Vi gör det bästa av situationen och tvingas att ställa om våra verksamheter. Därför är det viktigt att Rådslaget blir en katalysator som för rörelsen framåt mot nästa steg.

Verksamhetsplaner och bokslut redovisas och presenteras som vanligt under dagen och det röstas om valberedningens förslag.

Ett digitalt verktyg som ska underlätta samarbetet inom Församlingsrörelse Pingst lanseras under dagen av Marcus Jonsson, kommunikationschef. Han berättar också om kommande mediesatsningar inom Pingst.

En rapport om hur coronapandemin påverkat Pingströrelsen kommer att presenteras utifrån en enkät som gjorts. Pingströrelsen som samhällsaktör är ett annat ämne som lyfts. Ett underlag har tagits fram som bland annat behandlar frågor om rörelsens identitet och drivkraft och om de samhällsutmaningar som finns. Förslag framåt diskuteras under dagen.

Under Rådslaget ska man också svara på en motion från förra året som gäller önskemål från samverkansförsamlingar om att ta fram en gemensam statistikblankett för att lättare rapportera till SST (Nämnden för statens stöd till trossamfund).

Fakta:

– Rådslaget börjar klockan 9.30 och pågår fram till 15.00

– Anmälan öppnar den 20 april och görs via pingst.se.