Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Rådslag idag

Idag är det dags för Pingsts Rådslag. Drygt 400 personer är anmälda till årets Rådslag, som på grund av den rådande situationen kring Covid-19-viruset hålls i digital form.

På plats i Pingstkyrkan i Västerås finns presidiet, bestående av Hanseric Bylund och Camilla Brolin, samt föreståndare, direktor och verksamhetsledare och personal som behövs för att allt det tekniska och praktiska ska fungera.
Under Rådslaget kommer Daniel Alm att väljas om till föreståndare för en ny mandatperiod på fyra år och det blir förstås även andra sedvanliga val och nomineringar av styrelser och styrgrupper till de olika verksamheterna inom Pingst.
Parallellt med Pingsts rådslag hålls även årsmöten för Pingst ung och Sport for Life.
Alla som har anmält sig till rådslag, oavsett om de är ombud eller observatörer, har fått en länk till Zoom, som är den plattform som kommer att användas för att genomföra Rådslaget.
Till skillnad från andra samfund, som flyttat fram sina årsmöten, har Pingst alltså valt att hålla Rådslaget digitalt. Ett beslut som innebar att planerna på att hålla årets Rådslag i Hedviglundskyrkan i Gävle fick skrinläggas, och att Rådslaget, som normalt brukar pågå under ett dygn nu komprimerats till två och en halv timme.
Under den här tiden ska förutom val också verksamhetsplaner presenteras och klubbas, årsredovisningen presenteras och godkännas, liksom revisionsberättelsen.
Det blir även uppföljning av beslut tagna vid tidigare Rådslag och ett antal informationspunkter.