Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Programplanering i Kenya

Den här veckan arrangerar PMU höstens första programplaneringsseminarium i Nairobi, Kenya. Omkring 85 deltagare kommer att vara på plats när strategier och mål för samarbetet de kommande åren i Afrikas Horn, Östafrika, Centralafrika och södra Afrika, tas fram.

Under dagarna i Nairobi står PMU:s målområden för fattigdomsbekämpning i fokus; Demokratisk kultur och styrning, Jämställdhet, Hälsa, utbildning och försörjning och Miljö. På programmet står också bland annat samtal om kapacitetsutveckling och påverkansarbete. En dag kommer att ägnas åt att ta fram strategiska samarbetsplaner för åren 2015-2018.
– Dessa strategier är viktiga för att vi ska kunna arbeta effektivt och målstyrt. Det är också viktigt att våra lokala samarbetspartner ”äger” strategierna – att det är deras visioner och prioriteringar som ligger till grund för vårt samarbete. Därför är dessa gemensamma samlingar så betydelsefulla för oss och våra partner, säger Kati Hirvonen, utbildningsansvarig på PMU.
Hon ser fram emot dagarna i Nairobi.
– Min förhoppning är att vi får en vecka med många goda samtal där vi lär oss av varandra och får nya insikter om vårt gemensamma arbete. Att möta partners och höra om deras framgångar och motgångar är oerhört värdefullt för oss som jobbar på huvudkontoret i Sverige. Det är genom dessa möten som man får ny energi och inspiration att jobba.
Nästa programplaneringsseminarium hålls i Turkiet den 15-21 september, och omfattar Mellanöstern/Nordafrika och Europa. Det tredje hålls i Ouagadougou, Burkina Faso den 13-19 oktober för Västafrika och det fjärde i Negombo, Sri Lanka den 17-23 november för Centralasien, Sydostasien och Sydasien.