Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Processledarutbildning fortsätter

I dag inleds den andra delen av utbildningen för de omkring 30 pastorer som ska fungera som processledare i Pingsts Pastorsakademi. Utbildningen hålls på Pingsthuset i Stockholm och pågår fram till i morgon eftermiddag.

På programmet står bland annat att göra själva indelningen av processgrupperna och möta regionprocessledarna Ingvar Winbo, Johnny Wärnelöv och Stefan Eriksson. Dessutom blir det repetition av det redskap för personanalys, som man kommer att använda sig, IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.

Lärare under dagarna är Daniel Alm, projektledare för Pastorsakademin och föreståndare för Pingstkyrkan i Västerås, Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst Ä fria församlingar i samverkan, samt Olof Holmgren, Mikael Lindström och Helena Öhman.
Under dagarna finns också tid för bön och gemenskap och visionsförsäkring kring Pastorsakademin, som cirka 310 pingstpastorer anmält sig till. Pastorsakademin startar i november och kommer att pågå under tre terminer.