Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pris till Hiyaw Tesfa

IBRA:s samarbetspartner i Etiopien

IBRAs samarbetspartner i Etiopien, Hiyaw Tesfa Radio, har fått pris för sin insats för kristendomens spridande och landets utveckling.

Priset bestod av en pokal med inskription. Nega Feleke, direktor för Hiyaw Testa till vänster. FOTO: JAN-ERIK NYMAN