Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Presentation av genderstudie

I dag presenteras en genderstudie av PMU Interlifes arbete, som gjorts av Ulrik Josefsson, rektor på Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium. Samlingen hålls på Pingsthuset i Flemingsberg och inleds med att Ulrik Josefsson presenterar sin studie. Därefter kommer den amerikanska pingstteologen Cheryl Bridget Johns, som tidigare i veckan höll årets Lucy Farrow-föreläsning, att tala om pingst och jämställdhet.

Till samlingen är förutom personal på Pingst och PMU också ett tiotal forskare inom området från Uppsala och Södertörn inbjudna som medverkar.
Studien har fått namnet ”Gender och jämlikhet i PMU och världen En studie om genderfrågor utifrån PMUs systerorganisationer i världen”.
Syftet med studien har varit att undersöka genderfrågornas plats och innehåll i några av PMU:s viktiga systerorganisationer, samt söka efter och peka på de bärande teologiska, teoretiska och praktiska motiveringarna för ett jämställt arbetssätt.
I arbetet har också ingått att sammanställa, diskutera och föreslå metoder för att betona genderfrågor och för att stärka kvinnors ställning i arbete med PMU:s systerorganisationer.
PMU:s och dess samarbetspartners arbete har belysts i ljuset av internationella konventioner och presentationen av resultat är tänkt att kunna ligga till grund för seminarier med systerorganisationerna och att vara utgångspunkt för en revidering och utveckling av PMU:s genderpolicy.