Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Predikoserie om karaktär under konstruktion

I dag inleds en ny predikoserie i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm på temat ”Karaktär under konstruktion”. Utgångspunkten är att de flesta vill vara en person med bra karaktär, som talar sanning, som ser det goda i människor och situationer, är generös, vänlig och har tålamod, men hur går det till.

Vid dagens gudstjänst är ämnet Bygge pågår och med detta menas att varje människa befinner sig under konstruktioner och formas av en mängd olika saker, vad vi jobbar med, vilka vi umgås med och vad vi tar in. Både medvetet och omedvetet formar detta vårt beteende och vår kaktär.
Under kommande söndagar kommer ämnena i tur och ordning vara Sanning, Optimism, Generositet, Vänlighet och Tålamod.
I de flesta tidningar ges i dag en mängd råd och tips om hur man kan jobba på sin karaktär, allt ifrån till att hantera ilska till metoder om hur man snabbt kan gå ner i vikt.
Men den här serien vill ta upp vad Bibeln och Jesus säger om vår karaktär. Så här står det på församlingens hemsida: ”När Jesus talar om hur vi kan arbeta på vår karaktär så ger han inga enkla tekniker eller snabba övningar. I stället pekar han på att det är i relationen med honom som vi människor kan låta oss formas och påverkas så att vi får en karaktär som mer och mer påminner om Jesus. I Johannesevangeliet säger Jesus: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: ty utan mig kan ni ingenting göra.”
Under de sex söndagar som predikoserien ”Karaktär under konstruktion pågår” kommer undervisning att ges om hur människor i dag, genom att leva nära Jesus och genom att försöka lyssna till hans röst, kan få verktyg att bygga en karaktär, som leder till att man både blir en mer hel människa och den person man önskar vara.