Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Predikanter på kurs i Jerusalem

Den 8-15 september är en grupp pingstpredikanter på fortbildning i Jerusalem. Temat är ”Jesu sista vecka”. Det innebär besök på ett antal av de platser som nämns i evangelierna och som är betydelsefulla för förspelet till Jesu korsfästelse och uppståndelse.

Deltagarna på Olivberget