Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Präster och pastorer kräver att konvertiter ska respekteras

Upprop till Migrationsverket

Varje kristen konvertit ska bli respekterad för sin tro och övertygelse. Själavårdare och dopförrättare ska alltid kallas att närvara vid konvertitens redogörelse om sin kristna tro inför domstolen. Självårdare, präster och pastorer ska respekteras i sin yrkesutövning. Det är kraven i ett upprop som Örkeneds församling vill få så många underskrifter på som möjligt från präster, pastorer och själavårdare. Underskrifterna ska sedan skickas till Migrationsverket.

Uppropet är föranlett av att Migrationsdomstolarna ofta gör bedömningen att kristna konvertiter inte är genuina i sin kristna tro. Utifrån detta känner sig själavårdare och dopförrättare både kränkta och nedvärderade i sin yrkesutövning. I Uppropet står: ”Trots att präster och pastorer, med stor erfarenhet från teologiska och själavårdande samtal, intygar djupet i övertygelsen för respektive konvertit väljer Migrationsverket att nonchalera och misstänkliggöra konvertiter genom att förkunna att övertygelsen inte är genuint rotad.”
I uppropet, som man hoppas så många själavårdare, präster och pastorer som möjligt ska skriva under noteras också att själavårdare/dopförrättare på ett tidigt stadium informerar varje konvertit vad en övergång från en religion till en annan kommer att betyda för honom/henne framöver.
Dessutom slås fast att varje dop föregås av fördjupande samtal och undervisning om vad kristendomen står för enligt respektive kyrkas regler för dop.
”Vi ställer oss frågande till hur domstolarna genom att uppmana konvertiten att inför sittande rätt redogöra för sin kristna övertygelse kan anse att detta skulle vara mera trovärdigt än den trosvissa övertygelse konvertiten visat inför sin själavårdare och eller dopförrättare”, står det bland annat också.
Personalen i Örkened församling i Lönsboda kommer att sammanställa alla underskrifter, som Uppropet får och skicka dem vidare till Migrationsverket.